Τίτλος: "Έργα καλλιτεχνών από την Πελοπόννησο"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2006
Χώρος Διεξαγωγής: Εκθεσιακός-Πολιτιστικός Χώρος της Alpha Bank
Τοποθεσία: Ναύπλιο
Επιμέλεια: Οράτη Ειρήνη, Τραυλού Μαριάννα
Παρατηρήσεις: Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.