Τίτλος: "Εικαστικές Μεταπλάσεις"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1979
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Βεατρίκη Σπηλιάδη