Τίτλος: "Ομαδική Έκθεση Χαρακτικής"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2002
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Ναυπλίου
Τοποθεσία: Ναύπλιο