Τίτλος: "Άσπρα-Μαύρα Όνειρα"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2013
Χώρος Διεξαγωγής: Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης - Ελαιουργείο
Τοποθεσία: Χανιά, Κρήτη
Επιμέλεια: Αρχοντάκης Ν. Ιωάννης
Παρατηρήσεις: Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στις δράσεις του προγράμματος "ΧΑΝΙaRT 2013 - Εικαστικές Διαδρομές στο Νομό Χανίων". Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.