Τίτλος: "4 Ζωγράφοι του Εξωτερικού"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1963
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Αρχιτεκτονικής
Τοποθεσία: Αθήνα