Τίτλος: Γιώργος Βογιατζής
Καλλιτέχνης: Βογιατζής Γιώργος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1974
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Τοποθεσία: Αθήνα