Τίτλος: Δημήτρης Σακελλαρίδης
Καλλιτέχνης: Σακελλαρίδης Δημήτρης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1960
Χώρος Διεξαγωγής: Γκαλερί Ζυγός
Τοποθεσία: Αθήνα