Τίτλος: "Κράτος Δικαίου και το Δικαίωμα να είσαι Άνθρωπος"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2014
Χώρος Διεξαγωγής: Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών "Νίκος Κεσσανλής"
Τοποθεσία: Ταύρος
Επιμέλεια: Βραχοπούλου Θάλεια, Bill Pangburn
Παρατηρήσεις: Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.