Τίτλος: Όπυ Ζούνη: "Σύγχρονα Τοπία"
Καλλιτέχνης: Ζούνη (Σαρπάκη) Όπυ
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1993
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Μύλος
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη