Τίτλος: Opy Zouni
Καλλιτέχνης: Ζούνη (Σαρπάκη) Όπυ
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1991
Χώρος Διεξαγωγής: Galerie Kara
Τοποθεσία: Γενεύη, Ελβετία