Τίτλος: "Ολυμπιακό Πνεύμα και Σύγχρονη Ελληνική Τέχνη"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2004
Χώρος Διεξαγωγής: Δημοτική Πινακοθήκη Πατρών
Τοποθεσία: Πάτρα
Επιμέλεια: Κουνενάκη Πέγκυ
Παρατηρήσεις: Παράλληλα με την έκθεση κυκλοφόρησε και λεύκωμα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα από τις Εκδόσεις Αδάμ-Πέργαμος ΑΒΕΕ. Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.