Τίτλος: Γιάννης Πεταλούδης
Καλλιτέχνης: Πεταλούδης Γιάννης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1961
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Τοποθεσία: Αθήνα