Τίτλος: "Έκθεσις Ελληνίδων Ζωγράφων"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1957
Χώρος Διεξαγωγής: Υπερωκεάνιο Ολύμπια
Παρατηρήσεις: Η έκθεση είναι η 8η κατά σειρά που πραγματοποίησε η Greek Line στο πρόγραμμα των καλλιτεχνικών εκτελέσεων, με σκοπό την επίδειξη της σύγχρονης ελληνικής τέχνης στο εξωτερικό. Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.