Τίτλος: Δάφνη Κωστοπούλου
Καλλιτέχνης: Κωστοπούλου Δάφνη
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1958
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Κούρος
Τοποθεσία: Αθήνα