Τίτλος: Μαρία Αγγελίδου
Καλλιτέχνης: Αγγελίδου Μαρία
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1958
Χώρος Διεξαγωγής: Γκαλερί Ζυγός
Τοποθεσία: Αθήνα