Τίτλος: Ανδρέας Γεωργιάδης, ο Κρης
Καλλιτέχνης: Γεωργιάδης Ανδρέας, ο Κρης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1929
Χώρος Διεξαγωγής: Παρνασσός
Τοποθεσία: Αθήνα