Τίτλος: Κλειώ Νάτση
Καλλιτέχνης: Δημητριάδου-Νάτση Κλειώ
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1959
Χώρος Διεξαγωγής: Γκαλερί Ζυγός
Τοποθεσία: Αθήνα
Παρατηρήσεις: Μαζί με τον Νίκο Σαχίνη και την Φλώρα Σαλτιέλ-Μοδιάνο.