Τίτλος: Αργύρης Στυλιανίδης
Καλλιτέχνης: Στυλιανίδης Αργύρης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1959
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Εκθέσεων Ζαχαρίου
Τοποθεσία: Αθήνα