Τίτλος: Άγγελος Κόντης
Καλλιτέχνης: Κόντης Άγγελος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1959
Χώρος Διεξαγωγής: Γκαλερί Ζυγός
Τοποθεσία: Αθήνα