Τίτλος: Δέσπω Παρασκευαΐδου-Λαζαρίδη
Καλλιτέχνης: Παρασκευαΐδου-Λαζαρίδη Δέσπω
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1959
Χώρος Διεξαγωγής: Γκαλερί Ζυγός
Τοποθεσία: Αθήνα