Τίτλος: "8η Σύγχρονος Ελληνική Ζωγραφική"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1959
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Εκθέσεων Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών
Τοποθεσία: Αθήνα