Τίτλος: Αδαμάντιος Διαμαντής: Αναδρομική
Καλλιτέχνης: Διαμαντής Αδαμάντιος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1957
Χώρος Διεξαγωγής: Λήδρα Πάλας Ξενοδοχείο
Τοποθεσία: Λευκωσία, Κύπρος