Τίτλος: Αδαμάντιος Διαμαντής: Αναδρομική
Καλλιτέχνης: Διαμαντής Αδαμάντιος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1962
Χώρος Διεξαγωγής: Γκαλερί Ζυγός
Τοποθεσία: Αθήνα