Τίτλος: Σπύρος Βικάτος: Αναδρομική
Καλλιτέχνης: Βικάτος Σπύρος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1962
Χώρος Διεξαγωγής: Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών
Τοποθεσία: Αθήνα