Τίτλος: Ζωγραφιά Πασιά-Μπάρμπογλου
Καλλιτέχνης: Πασιά-Μπάρμπογλου Ζωγραφιά
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1959
Χώρος Διεξαγωγής: Γκαλερί Ζυγός
Τοποθεσία: Αθήνα