Τίτλος: "Πλόες XX: Πραγματικότητες: Living real!"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2014
Χώρος Διεξαγωγής: Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κυδωνιέως
Τοποθεσία: Άνδρος
Επιμέλεια: Σχινά Αθηνά