Τίτλος: Τζένη Παπαδάκη
Καλλιτέχνης: Μελισσηνού-Παπαδάκη Τζένη
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1962
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Κάδμος
Τοποθεσία: Αθήνα