Τίτλος: Τάσος Δήμος: "Επιστροφή στην εικόνα"
Καλλιτέχνης: Δήμος Τάσος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2005
Χώρος Διεξαγωγής: Artower Agora (Αίθουσα Ουρανία)
Τοποθεσία: Αθήνα