Τίτλος: "Ομαδική Έκθεση"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1996
Χώρος Διεξαγωγής: Μακεδονία Παλλάς
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη
Επιμέλεια: Κοντελετζίδου Δωροθέα
Παρατηρήσεις: Η έκθεση πραγματοποιήθηκε λίγους μήνες πριν το 1997 όπου η Θεσσαλονίκη χρήσθηκε Πολιτιστική Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα. Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.