Τίτλος: "Ιστορία - Ειρωνεία: από τις συλλογές του Μουσείου Βορρέ"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2014
Χώρος Διεξαγωγής: Μουσείο Βορρέ
Τοποθεσία: Παιανία Αττικής
Επιμέλεια: Στεφανίδης Μάνος
Παρατηρήσεις: Εικαστική παρέμβαση: Άγγελος Παπαδημητρίου Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.