Τίτλος: "Πολυμορφίες ΙΙΙ"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2014
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Έκφραση-Γιάννα Γραμματοπούλου
Τοποθεσία: Αθήνα
Παρατηρήσεις: Η έκθεση πραγματοποιήθηκε για την υποστήριξη της εικαστικής εφημερίδας "Τα Νέα της Τέχνης".