Τίτλος: "Ο Δημήτρης Αληθεινός προτείνει: Γιώργος Τούγιας (1923-1994)"
Καλλιτέχνης: Τούγιας Γιώργος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Οπλοστάσιο/Τέχνης
Τοποθεσία: Αθήνα
Παρατηρήσεις: Παρουσίαση του έργου του Γιώργου Τούγια από τον ομότεχνό του Δημήτρη Αληθεινό.