Τίτλος: Σοφία Φωτιάδου: Ζωγραφική
Καλλιτέχνης: Φωτιάδου Σοφία
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης ena
Τοποθεσία: Αθήνα