Τίτλος: Τζουλιάνο Καγκλής: "the grand illusion"
Καλλιτέχνης: Καγκλής Τζουλιάνο
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Έκφραση-Γιάννα Γραμματοπούλου
Τοποθεσία: Αθήνα