Τίτλος: Τάκης Καβαλλιεράτος: "Ατάκτως Ερριμμένα"
Καλλιτέχνης: Καβαλλιεράτος Τάκης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Σκουφά
Τοποθεσία: Αθήνα