Τίτλος: Νίκος Κρανάκης:"ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ στη ζώνη του R.E.M."
Καλλιτέχνης: Κρανάκης Νίκος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Αστρολάβος
Τοποθεσία: Αθήνα