Τίτλος: Aliki Palaska: "Broken Identities/Breathing Space"
Καλλιτέχνης: Παλάσκα Αλίκη
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Francoise Heitsch
Τοποθεσία: Μόναχο, Γερμανία