Τίτλος: Λάμπρος Ψυρράκης: "Τέχνη και Κρίση"
Καλλιτέχνης: Ψυρράκης Λάμπρος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Theorema Art Gallery
Τοποθεσία: Βρυξέλλες, Βέλγιο