Τίτλος: "Έξι εικαστικές προτάσεις"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Αέναον
Τοποθεσία: Αθήνα