Τίτλος: Ζάφος Ξαγοράρης: "Λοξή Τάξη"
Καλλιτέχνης: Ξαγοράρης Ζάφος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Μουσείο Μπενάκη-Κτήριο Οδού Πειραιώς Αίθριο
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Κοσμαδάκη Πολύνα
Παρατηρήσεις: Η έκθεση εντάσσεται στο πρόγραμμα "Καλλιτέχνες σε διάλογο με το Μουσείο Μπενάκη".