Τίτλος: Φλωρεντία Οικονομίδου: "Το όνομα μου είναι καμία"
Καλλιτέχνης: Οικονομίδου Φλωρεντία
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων
Τοποθεσία: Αθήνα