Τίτλος: Μιχάλης Μανουσάκης
Καλλιτέχνης: Μανουσάκης Μιχάλης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Έκφραση-Γιάννα Γραμματοπούλου
Τοποθεσία: Αθήνα