Τίτλος: Τάκης: "Μαγνητικά Πεδία"22332
Καλλιτέχνης: Τάκης (Βασιλάκης Παναγιώτης) (Takis)
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Palais de Tokyo
Τοποθεσία: Παρίσι
Επιμέλεια: Alfred Pacquement