Τίτλος: Χρήστος Χαρίσης: «Neverland»
Καλλιτέχνης: Χαρίσης Χρήστος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Γκαλερί ΑΔ
Τοποθεσία: Αθήνα