Τίτλος: Μάρκος Μπλάτσιος: "Key"
Καλλιτέχνης: Μπλάτσιος Μάρκος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Gallery Genesis
Τοποθεσία: Αθήνα