Τίτλος: Κλεοπάτρα Μουρσελά: "Μετάβαση"
Καλλιτέχνης: Μουρσελά Κλεοπάτρα
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Γκαλερί 7
Τοποθεσία: Αθήνα