Τίτλος: "Το κοινό στη διαφορετικότητα"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Τεχνοχώρος
Τοποθεσία: Αθήνα
Παρατηρήσεις: Στην έκθεση συμμετείχαν και οι Canuto Kallan, Michael Ward.