Τίτλος: Σταύρος Παναγιωτάκης: "ΑΝΘΡΩΠΟ-ΓΡΑΦΙΕΣ"
Καλλιτέχνης: Παναγιωτάκης Σταύρος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Γκαλερί Artis Causa
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη
Επιμέλεια: Παπά Σάνια