Τίτλος: Γιώργος Μπουδαλής: "ΔΙΑΓΩΝΙΩΣ: Ανάγνωση και Γραφή"
Καλλιτέχνης: Μπουδαλής Γιώργος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Βιβλιοπωλείο του ΜΙΕΤ
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη
Επιμέλεια: Miguel Fernandez Belmonte