Τίτλος: "Βίοι παράλληλοι"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων (Πάρκο Ελευθερίας)
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Δημήτρης Καλοκύρης, Ηρώ Νικοπούλου, Γιάννης Δ. Στεφανάκις
Παρατηρήσεις: Η έκθεση είναι αφιερωμένη στον ζωγράφο και λογοτέχνη Κώστα Λαχά. Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.